Garanti Şartları

1- Ürünlerimiz kullanma kılavuzlarında gösterildiği şekilde ve amacına uygun kullanılması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde garanti edilmiştir.

2- Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan arızalar hariç) olmak üzere, tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3- Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin satıcı veya imalatçıdan birisine bildirim tarihinden itibaren baslar.

4- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatasından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın tamiri yapılacaktır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, imalatçısı tarafından düzenlenen raporla belirlenir.

Malın;

-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu ve belirlenen garanti süresi içinde farklı arızaların toplamının 6’dan fazla olması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

– Tamiri için gereken azami sürenin asılması,

– Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

5- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6- Tüketici kaynaklı ürün arızalarının giderilmesi veya arızalı ürünlerin değişimleri, değiştirilecek ürün fiyatı ve kargo bedeli nihai tüketiciye ait olmak üzere yapılmaktadır.

7- Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve tasıma sırasında oluşacak; yangın, yıldırım düşmesi, sel vb. doğal nedenlerle meydana gelecek arızalar ve hasarlar, satıcı firma tarafından kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.

8- Garanti süresi içerisindeki ürünlerimizin arızalarının, Firmamız yetkili servisi dışında birinin onarımdan dolayı meydana gelebilecek hasar veya arızalardan firmamız sorumlu değildir, onarımı için ücret talep edilebilir.

9- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Bilim ve Sanayi Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.

DİKKAT: Ürünleri alırken satıcı firmaya garanti belgenizi mutlaka onaylatınız. Garanti belgenizi ve satın alma fişinizi mutlaka saklayınız. Garanti süresinde arızalanan ürünlerin onarımı için başvurulduğunda ürünün garanti belgesi ve satın alma fişi istenilecektir. Aksi haller garanti kapsamı dışındadır.